Introduce resources for tourism – Tài liệu tham khảo cho chuyên ngành du lịch

Blog, Blogvn

Introduce resources for tourism
Tài liệu tham khảo cho chuyên ngành du lịch

1. Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến
http://www.vjol.info/index.php/index/index
Bao gồm các tạp chí như Nghiên cứu Gia đình và Giới, Nghiên cứu Tôn giáo, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Tạp chí Tâm lý học, Tạp chí Thông tin và Tư liệu, Thông tin Khoa học xã hội, Triết học …

2. Cơ sở dữ liệu ProQuest Central
http://www.proquest.com/
Các chủ đề nghiên cứu chính về Du lịch thuộc Database ProQuest:
o Tourism
o Tourism AND Tourist Attractions
o Tourism AND Recreation
o Tourism AND Travel
o Tourism AND Consumer Behavior
o Tourism AND Hotels & Motels
o Tourism AND Customer Satisfaction
Và một số tạp chí điện tử (full text) chuyên ngành Du lịch thuộc Database ProQuest:
o http://www.emeraldinsight.com/journal/ijcthr International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research; Bradford
o http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1522-1970
International Journal of Tourism Research; Chichester

o https://www.journals.elsevier.com/journal-of-hospitality-leisure-sport-and-tourism-education-johlste/ Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education; Helslington

o http://www.tandfonline.com/toc/rsus20/current Journal of Sustainable Tourism

o http://journals.sagepub.com/home/thr Tourism and Hospitality Research; London

o http://journals.sagepub.com/loi/teua Tourism Economics; Brighton

o Leisure & Travel Business; Atlanta
o Leisure & Travel Week; Atlanta
o TTG, Travel Trade Gazette, U.K. and Ireland; Tonbridge
o Road & Travel; Royal Oak Town & Country Travel; New York
o Travel & Tourism News Middle East : TTN; Manama
o Travel Retailer International; London
o Travel Trade Gazette Asia; Singapore
o Travel Weekly; London
o TTG, Travel Trade Gazette, Europa; London
o Meetings & Incentive Travel; Toronto

3. CSDL Computer Library Center (OCLC) https://www.oclc.org/en/home.html
WorldCat http://www.worldcat.org/

4. Cơ quan quản lý và vụ viện nghiên cứu trong nước:
o http://cinet.vn/ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
o http://www.vietnamtourism.gov.vn/ Tổng cục Du lịch Việt Nam
o http://www.itdr.org.vn/vi/ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
o http://www.dulichvn.org.vn/ Thông tin chính thức giới thiệu về du lịch Việt Nam
o http://www.vtr.org.vn/ Vietnam Tourism Review (Tạp chí Du lịch)
o https://www.facebook.com/baodulich/ Báo Du lịch
o http://www.mangdulich.com/ Mạng du lịch
o http://itsvietnam.com/other-services/its-mice/vietnam-meeting-incentive-club Du lịch kết hợp sự kiện
o http://www.viethoc.com/ Viện Việt học
o http://vhnt.org.vn/ Văn hóa nghệ thuật
o http://www.baotanglichsu.vn/ Bảo tàng lịch sử Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
o http://www.vietnamtravelindex.com/ Vietnam travel directory, index of tour operators, hotels, resorts, landscapes, travel agents and so on.
o http://www.webdulich.com/ Cẩm nang du lịch
o http://www.vietnamtourism.com/#event-list8 Tin du lịch Việt Nam
o http://vanhoaviet.com.vn Du lịch Văn hoá Việt

5. Trang web nước ngoài:
o http://www.europeana.eu/portal/en Europeana Collections
o https://www.wdl.org/en/ World Digital Library
o http://international.loc.gov/intldl/intldlhome.html Global Gateway – World culture & Resources
o http://www2.unwto.org/ World Tourism Organization
o http://www.ttra.com/ The Travel and Tourism Research Association
o http://www.tourism-economics.net/ International Association for Tourism Economics
o http://www.edb.gov.hk/en/curriculum-development/kla/pshe/links/tourism-hospitality-links.html Tourism and Hospitality Studies – Links
o https://www.ustravel.org/ U.S Travel Association
o http://www.jnto.go.jp/ Japan National Tourism Organization
o https://www.flipsnack.com/pata2014/ Pacific Asia Travel Association
o https://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?id=259 International Tourism Trade Fairs Association
o http://www.waksberg.com/research.htm Tourism Research Links
o https://scholar.google.com.vn/scholar?q=M.I.C.E.+Industry+Websites&hl=vi&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwii8pLHo8XVAhUDpI8KHaxXAV8QgQMIITAA Google Scholar about M.I.C.E. Industry Websites
o https://sha.cornell.edu/ The Hotel School – Cornell SC Johnson College of Business
o https://www.cbd.int/tourism/websites/default.shtml Related Web Sites and Resources
o
6. Tạp chí in giấy:
o Du lịch Việt Nam = Vietnam Tourism Review / Cơ quan của Tổng cục Du lịch
o Du lịch / Ngành Du lịch TP. HCM .
o Vietnam Cultural Window: Cửa sổ văn hoá Việt Nam
o Khoa học xã hội Việt Nam / Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
o Khoa học xã hội / Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện Khoa học Xã hội tại TP. HCM.
o Văn hoá nghệ thuật = Culture and Art Magazine / Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hoá Nghệ thuật của Bộ Văn hoá Thông tin.
o Văn hoá nghệ thuật ẩm thực / Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. – Tp.HCM.
o Văn Hoá Các Dân Tộc / Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam .
o Huế xưa & nay / Hội khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế.