Tiến sĩ Tạ Chí Hồng [1] (sinh ngày 29 tháng 9 năm 1952) là giảng viên chính chuyên ngành triết họcđảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Phật học tại Việt Nam [2]. Ông hiện công tác tại Bộ Môn Lý luận Chính trị, trường Đại học Đà Lạt. Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 2004 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.[1]

Tiểu sử

Tiến sĩ Tạ Chí Hồng sinh ra tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Với tình cảm yêu quê hương, ông có bài viết cảm tưởng cuốn sách "Dị Nậu – Lịch sử một làng quê" của tác giả Tạ Đình Hạp.[3]

Nghiên cứu Phật học

Trong bài viết Lời Phật dạy về giá trị đạo đức cho một xã hộiquốc gia [4], Tiến sĩ quan niệm: Phật muốn trước hết con người phải làm thiện từ tâmthânkhẩu, chính cái này đem lại hạnh phúc cho mình, cho người và cho xã hội. Rồi sau đó, hành giả buông xả tất cả theo tinh thần vô ngã để tiến tới bờ mé của sự giải thoát viên mãn. Một điểm khác biệt rõ rệt so với các tư tưởng tôn giáo và triết họcPhật giáo xây dựng hệ thống giáo lý trên cái nền bình đẳng giữa người và người. Tức là ai cũng có thể như Phật và ngang hàng với Phật.[5]

"Tứ ân hay Tứ trọng ân là một trong những giáo lý quan trọng của Phật giáo bao gồm: Ơn cha mẹ, Ơn chúng sanh, Ơn quốc vương và Ơn Tam bảo" được Tiến sĩ đề cập tới trong bài viết "Giáo dục tư tưởng Tứ ân cho lớp trẻ".[6]