1 Sound 1 Word

Nghe này! Trong trò chơi đố vui này, tất cả là về đôi tai của bạn! Nhiệm vụ của bạn là tìm ra giải pháp chính xác cho từng cấp độ. Nhìn vào hình ảnh pixelated và cẩn thận lắng nghe âm thanh. Bạn có thể xác định nguồn của nó? Sử dụng các chữ cái lộn xộn bên dưới hình ảnh để nhập từ đúng và mua một số gợi ý trong trường hợp bạn gặp khó khăn. Hơn 100 cấp độ đang chờ bạn – bạn có thể đoán tất cả âm thanh không?