4x Puzzle

Con số chưa bao giờ vui hơn thế! Rèn luyện trí não của bạn với Câu đố 4x và cố gắng kiếm càng nhiều điểm càng tốt! Câu đố logic này dễ học, nhưng khó để thành thạo. Nhiệm vụ của bạn là thêm các khối số vào trường là bội số của 1, 2 hoặc 4 tùy thuộc vào độ khó bạn chọn. Nếu hai khối liền kề có cùng giá trị, chúng sẽ bị xóa. Bạn có thể kết hợp các khối: kéo chúng từ khay và thả chúng lên trên một khối khác. Giá trị của họ sẽ được tóm tắt. Hãy cẩn thận, tổng giá trị của một khối không bao giờ có thể nhiều hơn 100. Bạn có thể đạt được điểm cao không?