Animal Quiz

Chó, mèo, chuột – những con vật này rất dễ xác định, nhưng với một số loài, mọi thứ trở nên phức tạp. Trong bài kiểm tra miễn phí này, bạn có thể kiểm tra kiến thức của mình về động vật! Nhìn vào bức tranh ở mỗi cấp độ và đoán tên được ẩn trong các chữ cái bên dưới. Chơi qua hơn 500 cấp độ thú vị: bạn có thể đoán chính xác bao nhiêu con vật?