Animals Puzzle

Tìm cặp thẻ phù hợp trong câu đố động vật dễ thương này! Chọn hai thẻ để lật chúng và xem nếu chúng phù hợp. Ghi nhớ vị trí của họ trên sân và cố gắng loại bỏ tất cả các thẻ nhanh nhất có thể. Thời gian có hạn, vì vậy hãy nhanh lên và tập trung!