Bảng giá tổng hợp

Học viên

Dành cho người Việt
đ 0 Hằng tháng
 • Miễn phí đăng ký thành viên
 • Sử dụng nền tảng giống facebook
 • Hỏi bài và kết bạn với hơn 33 000 thành viên
 • Tự do tạo forum
 • Chỉ trả phí hàng tháng khóa tự chọn
Ưu đãi khủng

Giảng viên, giáo viên

Dành cho người Việt
đ 0 Hằng tháng
 • E-learning mở
 • Tài khoản giáo viên sơ cấp*
 • Không giới hạn số lượng tạo khóa học
 • Không giới hạn số lượng tạo bài giảng
 • Không giới hạn số lượng sử dụng data trên máy chủ
 • Được hỗ trợ nhiệt thành quy trình tạo khóa học online
 • Được hỗ trợ thiết kế, và chỉnh sửa video
 • Được bảo vệ bản quyền tối đa
 • Chỉ trả phí dịch vụ cho The Northern Pearl là 25% trên mỗi học viên đăng ký*
Ưu đãi khủng

Trường học và các trung tâm đào tạo

$ 0 Hằng tháng
 • E-learning mở
 • Tài khoản giáo viên cao cấp*
 • Không giới hạn số lượng tạo khóa học
 • Không giới hạn số lượng tạo bài giảng
 • Không giới hạn số lượng sử dụng data trên máy chủ
 • Được hỗ trợ nhiệt thành quy trình tạo khóa học online
 • Được hỗ trợ thiết kế, và chỉnh sửa video
 • Được bảo vệ bản quyền tối đa
 • Trả phí dịch vụ cho The Northern Pearl là 15% trên mỗi học viên đăng ký*