Bức ảnh lỗ đen đầu tiên của nhân loại?

Phấn khích! Ngạc nhiên! Tự hỏi…