[Review Sách] Làm chủ các mối quan hệ công sở – Working Relationship (Bob Wall)

[Review Sách] Làm chủ các mối quan hệ công sở – Working Relationship (Bob Wall)

Tiếp nối chuyện mục Review sách lần trước về trí thông minh Cảm Xúc, bài viết lần này hướng đến một trường hợp thực tiễn hơn, các mối quan hệ công sở. Nếu tựa sách lần trước về EQ giúp các bạn lắng nghe và kiểm soát bản thân thì quyển sách này là người […]

[Review sách] “Làm việc với trí thông minh cảm xúc” – Working with emotional intelligence (Daniel Goleman)

[Review sách] “Làm việc với trí thông minh cảm xúc” – Working with emotional intelligence (Daniel Goleman)

Bên cạnh trí thông minh logic truyền thống IQ, trí thông minh cảm xúc EQ đang ngày càng được trọng dụng, đặc biệt ở các vị trí cần làm việc với con người. Sự khác biệt lớn nhất giữa IQ với EQ, theo tác giả đó là: EQ có thể luyện tập và cải thiện […]