9 loại trí thông mình -làm sao để phát huy tiềm năng của bản thân (Phần 2)

9 loại trí thông mình -làm sao để phát huy tiềm năng của bản thân (Phần 2)

Ở bài viết trước về 9 loại trí thông minh, mình đã giới thiệu cho các bạn thuyết Các loại trí thông minh của tiến sĩ Howard Gardner. Bài viết hôm nay sẽ nhằm đưa các lí thuyết đấy vào thực tiễn: làm sao để ta phát huy và chọn các lĩnh vực phù hợp […]