[Review Sách] Làm chủ các mối quan hệ công sở – Working Relationship (Bob Wall)

[Review Sách] Làm chủ các mối quan hệ công sở – Working Relationship (Bob Wall)

Tiếp nối chuyện mục Review sách lần trước về trí thông minh Cảm Xúc, bài viết lần này hướng đến một trường hợp thực tiễn hơn, các mối quan hệ công sở. Nếu tựa sách lần trước về EQ giúp các bạn lắng nghe và kiểm soát bản thân thì quyển sách này là người […]