Chess Classic

Luyện tập trí não và đắm mình vào một trong những trò chơi cờ phổ biến nhất thế giới! Chơi Chess Classic với máy tính hoặc bạn bè của bạn trên cùng một thiết bị. Chọn giữa 6 cấp độ khó cho người mới bắt đầu và ưu, tùy chỉnh bảng của bạn và cố gắng cải thiện kỹ năng của bạn! Bạn có cho thách thức?