Chính sách riêng tư

  1. Chúng tôi không thu thập bất cứ dữ liệu gì của các bạn đặc biệt là Cookie.
  2. Mọi thông tin về username, mật khẩu, email khi đăng nhập vào The Northern Pearl hoàn toàn được giữ kín và không tiết lộ cho bên thứ ba.
  3. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các cơ quan tình báo, điều tra hoặc chính phủ.
  4. Chúng tôi giữ trung lập và bảo vệ lợi ích cho người sử dụng.
  5. Chính sách riêng tư có thể điều chỉnh theo thời gian.