Civilizations Wars Master Edition

Civilization Wars Master Edition là một game chiến thuật tư duy nhanh với khả năng chiến thuật sâu sắc và đồ họa tuyệt vời theo phong cách độc đáo. Phiên bản đặc biệt này kết hợp bốn trò chơi khác nhau trong một. Chọn chủng tộc yêu thích của bạn, chiến đấu qua hàng tấn cấp độ, bắt các tòa nhà khác nhau, chiến đấu chống lại quái vật nguy hiểm và dẫn dắt người dân của bạn đến chiến thắng!