The Northern Pearl chào đón những nhà văn tài năng đem đến một làn gió và hứng khởi mới cho những chủ đề viết. Chúng tôi thường đăng các chủ đề mới lên trang web chính và hoanh nghênh sự tham gia từ người cầm bút. Hằng tuần và hằng tháng, chúng tôi sẽ đăng tải bài viết thích hợp nhất. Nếu bài viết của bạn được chọn đăng tải, bạn sẽ nhận được một khoản phí. Để mọi việc diễn ra thuận lợi, xin vui lòng đọc điều khoản và quy định trong hướng dẫn đăng bài.

The Northern Pearl đang tìm kiếm những nhà thiết kế có thể nâng cấp trang web của chúng tôi. Các ứng viên đạt chuẩn cần hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn và làm đúng theo yêu cầu, hướng dẫn. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm những đội ngũ sẵn sàng hợp tác trong cùng một dự án.

The Northern Pearl tìm kiếm nhà phát triển web có kinh nghiệm tạo lập web ứng dụng để giúp chúng tôi nâng cấp “kho” lưu trữ tư liệu giáo dục trực tuyến. Ứng viên triển vọng phải có kinh nghiệm với HTML, Javascript và CSS. Ngoài ra, ứng viên cần có khả năng giao tiếp, cộng tác với đội ngũ The Northern Pearl để có thể chuyển hóa ý tưởng thành hiện thực.

Chúng tôi liên tục tuyển dụng giảng viên để giúp chúng tôi tạo nên các bài giảng bằng video mới. Chúng tôi cần giảng viên thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Kinh nghiệm giảng dạy trong các lĩnh vực yêu cầu là điều kiện bắt buộc.