Dành cho Nghiên Cứu Sinh

Chúng tôi có 2 modules dành cho Nghiên Cứu Sinh vừa đóng góp và vừa quảng bá nghiên cứu chuyên ngành của mình. Bạn có muốn tham gia dự án này không? Hãy liên lạc với chúng tôi qua:

Facebook https://www.facebook.com/thenorthernpearl/

Email: [email protected]

Whatsapp: +44 7427 394 762

Zalo: +44 7427 394 762 (Tìm +44 Jersey)