Dành cho người dạy

▶ Dùng The Northern Pearl để mở lớp luyện thi.

▶ Dùng The Northern Pearl để làm gia sư.

▶ Dùng The Northern Pearl để truyền đạt kiến thức miễn phí đến các đối tượng không có điều kiện trong xã hội.

▶ Dùng The Northern Pearl để tăng thu nhập thụ động từ khóa học của mình.

▶ Dùng The Northern Pearl để đưa tất cả những tài liệu hội thảo, giảng dạy ít lần vào nơi có hiệu quả hơn. 

▶ Dùng The Northern Pearl để tăng uy tín, quảng bá hình ảnh rộng rãi đến hơn 33 000 thành viên của chúng tôi. 

Tài liệu cần dùng

Phần 1. Hướng dẫn cách tạo khóa học. Xem YouTube hướng dẫn tại đây.

Phần 2. Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu cho môn học. 

Phần 3. Hướng dẫn cách tạo Forum cho môn dạy.

* Nếu các bạn không có thời gian để tạo khóa học, nhân sự của The Northern Pearl sẽ giúp bạn xây dựng khóa học dựa vào tài liệu của bạn. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí cho 1000 khách hàng đầu tiên!

* Chúng tôi có tất cả những tính năng mà các nơi cung cấp e-learning hiện nay có. Nhưng giá thành của chúng tôi thấp hơn bởi vì chúng tôi muốn khuếch trương việc mở rộng nâng cao kiến thức học tập cả đời Lifelong learning đến mọi thành phần. Vui lòng xem bảng giá.

* Vui lòng đăng ký tài khoản giáo viên bằng cách email đến [email protected] hoặc điền form thông tin bên cạnh. 

* Nếu các bạn không nhận được phản hồi của chúng tôi, vui lòng liên hệ lại qua facebook https://www.facebook.com/thenorthernpearl/ hoặc inbox http://thenorthernpearl.com/members/thenorthernpearl/

* Thỏa thuận để trở thành giáo viên: chúng tôi không có bất cứ ràng buộc nào nếu bạn muốn sử dụng nền tảng The Northern Pearl, vui lòng đăng ký admin.

* Khóa học của bạn sẽ bị loại bỏ hoặc đề nghị nâng cấp nếu số lượng học viên quá ít.