Dành cho người học

  • Bạn có thể học mọi lúc trên mọi thiết bị.
  • Tìm được gia sư như ý.
  • Có thể trở thành người hướng dẫn trong tương lai.
  • Được giao lưu với nhiều thành viên khác.
  • Nhưng bạn lưu ý, từ lúc đăng ký đến lúc mở 1 bài giảng sẽ có thời gian giới hạn, sau giới hạn này, bạn không thể truy cập được nữa. Chúng tôi cài đặt chế độ này để chống lại sự ù lì của các bạn. Nếu các bạn muốn học lại, vui lòng liên lạc với admin sẽ cấp quyền truy cập cho bạn mà không tốn thêm phí.