Điều khoản & Chính sách

Đây là điều khoản sử dụng giữa người dùng và bên cung cấp dịch vụ The Northern Pearl, cho phép Khách hàng mua, đăng ký các sản phẩm dịch vụ khóa học, sách, phần mềm trực tuyến…Chúng tôi giữ quyền sửa đổi điều khoản sử dụng, nếu bạn không chấp nhận bất cứ điều luật nào sau đây xin vui lòng dừng sử dụng dịch vụ. Do vậy, để tránh tranh chấp xin vui lòng đọc kỹ.

 

Điều 1. Mô hình kinh doanh của The Northern Pearl đã được đăng ký bảo vệ bản quyền toàn cầu. Nghiêm cấm việc copy mô hình hoặc sử dụng thương hiệu của chúng tôi để trục lợi. Nếu cố tình vi phạm sẽ bị phạt bằng tiền hoặc nặng hơn là ngồi tù theo các điều luật thương mại mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế. 

Điều 2. Khách hàng có quyền đăng ký, tham gia những chương trình tính phí, miễn phí …và các chức năng hoạt động khác của The Northern Pearl.

Điều 3. Mọi giao dịch liên quan đến tiền bạc phải thông qua sàn The Northern Pearl. Tuy chúng tôi tính thêm 1 chi phí nhỏ, nhưng chúng tôi có hệ thống review duy trì và thông tin xác tín của người cung cấp dịch vụ. Do vậy, người cung cấp sản phẩm không thể lừa đảo hoặc nói quá về dịch vụ của mình. 

Điều 4. Mọi giao dịch liên quan đến tiền bạc được thực hiện ngoài The Northern Pearl. Về quy tắc, bạn không được giao dịch ngoài sàn. Nhưng nếu bạn muốn giao dịch không thông qua chúng tôi, bạn phải báo cho admin và trả một khoản phí "Oop out". Chúng tôi sẽ không truy cứu bạn vì tội lạm dụng dịch vụ và đặc biệt chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất đáng tiếc xảy ra. 

Điều 5. Nghiêm cấm việc phát tán virus, malware, đánh cắp download tài liệu phân tán ra ngoài. Nếu phát hiện, chúng tôi có thể tạm ngừng tài khoản của bạn và biện pháp nặng hơn là cung cấp sự việc cho chính quyền sở tại xử lý.

Điều 6. Nghiêm cấm việc bàn luận về chính trị, đả phá nhà nước Việt Nam hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trên sàn giáo dục của The Northern Pearl.

Điều 7. Sử dụng ngôn ngữ đúng đắn khi tham gia các hoạt động trong forum, khóa học và những chức năng khác trên The Northern Pearl. 

Điều 8. Nghiêm cấm việc dùng profile (hồ sơ) giả danh người nổi tiếng hoặc giả mạo người / tổ chức khác. Nếu phát hiện, chúng tôi sẽ lập tức xóa hồ sơ.

 
 

Chính Sách Riêng Tư

Điều 1. Chúng tôi không thu thập bất cứ dữ liệu gì của các bạn đặc biệt là Cookie.

Điều 2. Mọi thông tin về username, mật khẩu, email khi đăng nhập vào The Northern Pearl hoàn toàn được giữ kín và không tiết lộ cho bên thứ ba.

Điều 3. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các cơ quan tình báo, điều tra hoặc chính phủ.

Điều 4. Chúng tôi giữ trung lập và bảo vệ lợi ích cho người sử dụng.

Điều 5. Chính sách riêng tư có thể điều chỉnh theo thời gian.