Find 500 Differences

Huấn luyện bộ não của bạn trong trò chơi câu đố thú vị này! Nhìn vào hai bức ảnh có vẻ giống hệt nhau và cố gắng tìm ra 5 điểm khác biệt. Bạn có thể phát hiện ra tất cả chúng không? Đơn giản chỉ cần nhấn vào một sự khác biệt để đánh dấu nó. Hãy cẩn thận: khai thác một điểm sai sẽ cho bạn một hình phạt thời gian. Hãy nhanh chóng kiếm được 3 sao cho mỗi cấp độ và hoàn thành hơn 100 cấp độ với hình ảnh đẹp!