Flag Quiz

Làm thế nào để bạn biết những lá cờ của thế giới? Làm bài kiểm tra thú vị này để tìm hiểu! Chọn cờ chính xác cho mỗi quốc gia được hiển thị và cố gắng ghi càng nhiều điểm càng tốt. Hãy nhanh chóng và trở thành nhà vô địch địa lý cuối cùng!