Geo Quiz Europe

Kiểm tra kiến thức của bạn về các thành phố và điểm tham quan châu Âu trong bài kiểm tra địa lý thú vị này! Chọn một danh mục và cố gắng tìm vị trí chính xác trên bản đồ. Hãy chính xác như bạn có thể để kiếm được nhiều điểm hơn. Bạn có thể đoán tất cả các thành phố và đạt được điểm cao?