Giúp bạn biên tập

CHOOSE

Your Plan

Disk Space

Databases

Domains

Users

Email Accounts

Bandwidth

Bandwidth

Support

Price

Sinh viên

gói căn bản

500 từ

sửa lỗi chính tả

viết thêm ý

XEM LẠI 3 lần

kiểm tra đạo văn

24/7 HỖ TRỢ


200 000 VND

500 vnd/từsinh viên

gói luận văn

7000 từ

sửa lỗi chính tả

kiểm tra đạo văn

không giới hạn xem lại

đóng góp ý kiến

24/7 HỖ TRỢ


4 500 000 vnd

665 vnd/từ

CAO CẤP

BÀI VIẾT SÁCH BÁO NGHIÊN CỨU

1000

Sửa lỗi chính tả

Kiểm tra đạo văn

không giới hạn xem lại

NGƯỜI BẢN NGỮ 

15 REFERENCES

15 REFERENCES

24/7 HỖ TRỢ

1 200 000 vnd

1 200 vnd/từ