Hướng dẫn sử dụng trang web

Bước 1. Đăng ký vào hệ thống, nhấp REGISTER

Bước 2. Điền các thông tin cần thiết, nhớ là phải gõ captcha đó nha!

Bước 3. Đăng nhập LOG IN

Bước 4. Bảng điều khiển

Bước 5. Nhấp vào DOANH TRẠI. Đây là khu vực riêng của bạn, bạn có thể gửi tin nhắn, post lên tường, kết bạn, thay đổi avatar, hình nền và chia sẻ link.

Bước 6. Bạn có thể chia sẻ bài tập nhóm hoặc brainstorming một vấn đề nào đó nhờ vào DOCS ->Tạo DOC mới

Bước 7. Bạn vào phần THIẾT LẬP để chỉnh sửa email, mật khẩu, cho phép người khác xem thông tin về bạn.

Bước 8. Bạn có thể viết tin nhắn cho người khác bằng MESSENGE, tin nhắn này hoàn toàn riêng tư, chỉ có bạn và người được gửi có thể đọc được.

Bước 9. Nếu bạn gặp phải trường hợp như thế này, vui lòng nhắn tin cho admin để reset lại password của bạn. Password của bạn phải đặt 8 ký tự trở lên, có số, và chữ viết hoa sẽ không bị hệ thống log out.