Hướng dẫn tạo khóa học

Bước 1: Khi bạn đã được cấp quyền tài khoản giáo viên. Vui lòng vào Dashboard -> Profile

Bước 2: Bạn sẽ vào khu vực khoản lý khóa học như sau

Bước 3: Muốn tạo 1 khóa/môn học mới, nhấp "Thêm khóa học mới". Tại đây bạn nhập tiêu đề và đề cương của khóa học. 

Bước 4: Phần cài đặt cho khóa học. các bạn nhấp vào mũi tên nhỏ chỉ xuống như hình sau:

Bước 5: Các bạn có thể thêm video giới thiệu, add link vào phần này

Bước 6: Phần bài giảng. Ở phần này bạn lưu ý, tất cả bài giảng của tất cả các khóa đều được liệt kê tại đây. Do vậy, sau khi hoàn thành 1 bài giảng, bạn phải gán nó thuộc về khóa/môn học nào.  

Bước 7: Phần chủ/tiêu đề là mục con của bài giảng. Ví dụ trong 1 bài giảng, bạn có phần a, b, c..hoặc 1.1, 1.2, 1.3,..hoặc 1, 2, 3…Phần này chứa hết tất cả các tiên đề của tất cả các bài giảng mà bạn tạo, cho nên bạn phải gán thuộc tính tiêu đề này thuộc về bài giảng nào. 

Bước 8: Đây là nơi soạn câu hỏi cho bài kiểm tra. bạn có thể deposite ngân hàng câu hỏi và chọn bất kỳ cho các kỳ thi sách hạch môn của mình. 

Bước 9: Tạo bài tập về nhà, có thể là một bài thảo luận, report mở rộng hoặc multiple choices. Bạn có thể up file docs, pdf,…lên đây và yêu cầu học viên phải hoàn thành mới được tích điểm. 

Bước 10: Cấp chứng chỉ điện tử, nếu bạn muốn cấp chứng chỉ cho học viên hoàn thành khóa học này. Vui lòng liên hệ admin của thenorthernpearl để lấy mẫu chứng chỉ. 

Bước 11: Báo cáo tổng hợp tình hình khóa học. bạn sẽ có bản tường trình chi tiết về khóa học của mình để đưa ra quyết định có nên nâng cấp hoặc làm mới nội dung khóa học hay không. 

Bước 12: Phần dành cho người hướng dẫn. Phần này sẽ cho bạn biết tổng thu nhập của bạn. 

Bước 13: Làm quen với thanh công cụ (phía tay phải). Phần này các bạn nên thêm ảnh đại diện sẽ hiển thị ra phần cover của môn học và "tóm tắt" nội dung khóa học. Thêm "thẻ" để đánh dấu nội dung môn học và giúp người học dễ tìm kiếm.