Hướng dẫn thanh toán

Quý khách có thể chuyển tiền thanh toán tới tài khoản sau: Chủ tài khoản LÊ THỊ MẠNH XUÂN Số tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank, Đà Lạt: 056 100 375 7592 Lưu ý, quý khách sau khi chuyển khoản email đến [email protected] để được cấp quyền thành viên.