Kiba & Kumba Puzzle

Đây là trò chơi giải đố Kiba & Kumba của chúng tôi! 30 cấp độ câu đố đầy thách thức đang chờ đợi bạn. Giải quyết mọi câu đố càng sớm càng tốt để vượt qua mọi cấp độ. Bạn có thể thành thạo tất cả các câu đố và đạt đến cấp độ cuối cùng với các mảnh đơn nhất không?