Love Tester

Đó là tình yêu đích thực hay chỉ là tình bạn? Love Tester với vô số nội dung thú vị và đồ họa dễ thương là câu trả lời cuối cùng cho tất cả các câu hỏi về mối quan hệ của bạn. Chỉ cần nhập hai tên để khám phá khả năng tương thích của bạn với lòng của bạn!