Nền tảng E-learning mở

Tiết kiệm thời gian

Hoạt động dạy học mọi đối tượng, mọi lúc mọi nơi, mọi quán cà phê.

Tiết kiện chi phí

Tạo khóa học miễn phí vĩnh viễn, không trả bất cứ phí gì trừ khi bạn bắt đầu có thu nhập từ khóa học của mình.

Tiện lợi dữ liệu

Giải pháp dữ liệu đám mây, băng thông rộng, chế độ bảo mật cao.

Tiện ích thanh toán

Tích hợp nhiều phương thức thanh toán online tiện lợi.

Dùng trên phone

Tất cả các khóa học đều tự động chuyển tải về smartphone.

Quản lý dễ dàng

Quản lý số lượng người học và có thể theo dõi tiến trình học của học viên.

Bảng so sánh dịch vụ 

chi phí 

Băng thông

Post video

Tài khoản

Dữ liệu đám mây

Bảo mật thông tin

Học trên mọi thiết bị 

Thư viện digital

Thảo luận nhóm

Nhắn tin với giáo viên 

Số lượng học viên

Số lượng giảng viên

Tự tạo forum 

Hỗ trợ tạo khóa học

Điều kiện ràng buộc


The Northern Pearl

$0

hàng tháng

Không giới hạn

Không giới hạn

1 user / 1 account

Không giới hạn

Không giới hạn

Không có

Nơi cung cấp khác

$30

hàng tháng

30GB

300GB

1 user

30 - 10 000

1 -10