Nộp hồ sơ xin việc

Kích thước tệp tối đa: 5 GB.
Tùy chọn tải lên sơ yếu lý lịch của bạn cho nhà tuyển dụng để xem. Tối đa kích thước tệp: 5 GB.