Perfect Piano

Trở thành một nghệ sĩ piano và gõ những viên gạch theo nhịp điệu của âm nhạc trong trò chơi kỹ năng tuyệt đẹp này! Bạn càng chạm vào đáy, bạn sẽ càng nhận được nhiều điểm. Kiếm sao để mở khóa tất cả 100 bài hát và thu thập trái tim để có cơ hội thứ hai khi bạn bỏ lỡ một ô. Là ngón tay của bạn đủ nhanh để đạt được điểm cao?