Quick Quiz

Chậm và ổn định sẽ không giúp bạn giành được bất cứ điều gì trong Quick Quiz! Bạn trả lời các câu hỏi trong trò chơi đố đầy thử thách này càng nhanh, bạn sẽ càng nhận được nhiều điểm! Wordplays, nhiệm vụ toán học và câu hỏi kỹ năng sẽ khởi động bộ não của bạn và kiểm tra kiến thức của bạn. Bạn có thể kiếm được tất cả 3 sao cho mỗi cấp độ?