[Review sách] “Làm việc với trí thông minh cảm xúc” – Working with emotional intelligence (Daniel Goleman)

Bên cạnh trí thông minh logic truyền thống IQ, trí thông minh cảm xúc EQ đang ngày càng được trọng dụng, đặc biệt ở các vị trí cần làm việc với con người.

Sự khác biệt lớn nhất
giữa IQ với EQ, theo tác giả đó là: EQ có thể luyện tập và cải thiện được nhưng
IQ thì không. Tuy nhiên, cải thiện EQ không phải là chuyện dễ dàng. Để làm được,
chủ nhân cần phải “khởi động” lại não bộ của mình, phải xóa bỏ những quan niệm
cũ về con người.

Vậy tại sao trí thông
minh cảm xúc – EQ lại quan trọng đến như vậy?

Tác giả trích dẫn
trong quyển sách rằng con đường đến thành công không chỉ nằm ở lực học xuất sắc;
cũng không phải nằm ở một tấm bằng đại học hay năng khiểu của bản thân. Ông nhấn
mạnh rằng, điều tạo nên sự khác biệt giữa những ngôi sao và những người thường
chính là EQ. Trí thông minh càm xúc là một kĩ năng có thể được rèn luyện và ai
cũng có thể làm được.

Với xã hội hiện đại,
khả năng của một người trong công việc không chỉ được đánh giá qua người đó có làm
hiệu quả không mà còn qua việc người đó giao tiếp và giải quyết vấn đề với người
khác thế nào. Điều này đặc biệt thiết yếu với những công việc đòi hỏi giao tiếp.
Quyển sách này giúp phân chia trí thông minh cảm xúc EQ thành nhiều khái niệm
nhỏ và giúp người đọc từng bước kiểm soát các khái niệm đó:

 • Nhận thức về bản thân (Self-awareness): hiểu được mình đang cảm thấy gì, muốn gì.
 • Kiểm soát cảm xúc (Self-Regulation)
 • Động lực (motivation): tập lạc quan, đối phó với các vấn đề, không bỏ cuộc
 • Kĩ năng giao tiếp (Social competence): giải quyết xung đột, lãnh đạo, hợp tác với người khác
 • Đánh giá bản thân (Self- Assessment)
 • Tự tin (Self- Confidence)
 • Đồng cảm (Empathy)

Qua đó, quyển sách này
sẽ giúp bạn:

 • Hiểu được cách vận hành của trí thông minh cảm xúc EQ
 • Hiểu được tầm quan trọng của EQ đối với công việc
 • Có được cách nhìn nhận mới về các vấn đề gia đình, xã hội.
 • Biết được con đường dẫn đến thành công trong công việc

Tóm lại, giao tiếp là xương sống của xã hội. Dường như bất kì công việc hay hoàn cảnh nào cũng cần giao tiếp. Bất kì ai, để giao tiếp tốt cũng cần “biết người, biết ta”. Trong một xã hội ngày đang dần trọng dụng khả năng đối nhân xử thể, trí thông minh cảm xúc là tiền đề quan trong nhất. Hãy làm chủ bản thân và tình huống với Trí Thông Minh Cảm Xúc – Working with emotional Intelligence.

Về tác giả

Tiến sĩ Daniel Goleman
(Đại học Harvard) là tác giả của quyển Trí thông minh xã hội (Social
Intelligence) và đồng tác giả của nhiều sách khác về lãnh đạo (leadership). Ông
là một trong những người tiên phong về EQ. Ông coi trọng trí thông minh cảm xúc
và nói rằng nó cũng quan trọng ngang với IQ truyền thống. Những quan niệm về lãnh
đạo của ông được áp dụng rộng rãi trong nhiều trường học và công ti.