Triển lãm in Triển lãm đa giác quan “ASAÉS – thế giới ngũ vị” on 16/05/19