Word Detector

Tìm những từ ẩn từ các chữ cái bị xáo trộn trong câu đố đầy thách thức này! Trò chơi này không chỉ hoàn hảo để rèn luyện trí não mà còn giúp cải thiện khả năng từ vựng và chính tả của bạn. Chỉ cần kết nối các chữ cái với một từ và xem nếu nó xuất hiện trong danh sách. Kiếm tiền để mua gợi ý nếu bạn bị mắc kẹt và cố gắng hoàn thành tất cả các cấp để trở thành một máy dò chính!