WORLD OUT OF BALANCE By Paul A. Laudicina

Book Corner lần này xin gửi đến những bạn đã, đang và có ý định học về kinh tế, đặc biệt là chuyên ngành quản trị, cuốn sách “WORLD OUT OF BALANCE” của tác giả Paul. A Laudicina. Đây là 1 quyển sách mang tính chuyên ngành cao, nói về mô hình hoạt đông cho một tổ chức.

Về tác giả

Paul A. Laudicina là giám đốc điều hành của hội đồng chính sách
(Business Policy Council) tại A.T Kearney. Công việc của ông là tìm ra phương
pháp làm việc cho công ti dựa trên thế sự bên ngoài và nghiên cứu ra phương pháp
làm việc mới dựa trên phỏng đoán về tương lai.

Tầm quan trọng của một mô hình tổ chức (company framework)

Đối với những bạn đã biết về lĩnh vực này, với một công ti,
có một mô hình hoạt động đúng đắn sẽ tăng hậu quả làm việc lâu dài cũng như hạn
chế những bất cập có thể xảy ra một cách tối đa. Tác giả của cuốn sách đã liệt
kê ra 5 nhân tố quyết định mô hình của 1 tổ chức: Toàn cầu hóa (Globolization),
Nhân khẩu (Demographics), khách hàng mới (new consumers), tài nguyên tự nhiên
(natural resources &the environment), xã hội (regulation & activism).

Với sự thay đổi liên tục về 5 yếu tố trên trong một xã hội,
một công ti cần có một mô hình thật vững trãi để đối phó với hiên tại cũng như
chuẩn bị trước cho sự thay đổi về sau.

 Qua quyển sách này, bạn
sẽ học được:

  • Làm sao để công ti đứng vững trước những thay đổi liên tục của xã hội
  • Làm sao để chuẩn bị cho những cơ hội / đối phó với hiểm nguy trong tương lai.
  • Sự thay đổi về nhân khẩu sẽ ảnh hưởng thế nào đến chính sách kinh doanh
  • 5 nhân tố quyết định mô hình có ảnh hưởng ra sao đến thị trường

Comments